Jeugd

Stress-ontlading voor bijzondere kinderen

Als psycholoog en moeder van een anders-denkend/hoogbegaafd kind dat jarenlang worstelde op scholen, weet ik maar al te goed hoeveel stress een schoolcarrière kan opleveren bij het kind (en de verzorgers!). Ik kan me nog goed herinneren dat deze stress zich uitte in allerlei klachten, fysiek en mentaal, en veel, heel veel boosheid, onbegrip en verdriet.

Stress is niet per definitie verkeerd, want stress en frustratie zorgen ook voor creativiteit in oplossend vermogen, groei en weerbaarheid. Maar wat mij vaak opvalt is dat de stress bij kinderen/jongeren die zich nadrukkelijk anders voelen dan hun peers, per definitie zorgwekkend is. Want als je geen aansluiting hebt met leeftijdgenoten voel je je niet geaccepteerd. En hoe je kind hier ook op reageert, het leidt altijd tot negatieve gevoelens die stress verhogend zijn. Niet zelden leidt het tot een structureel gevoel van onveiligheid, angst en onzekerheid en wordt de schoolperiode ervaren als een traumatische tijd.

Bij kinderen en jongeren benader ik stress, spanning en emoties op een (aangepaste) cognitieve manier, maar ook een lichamelijke. Niet alleen in het bijzonder voor hoogbegaafde kinderen, maar voor alle kinderen die door hun situatie, geaardheid of anders-denken, stress ervaren. In mijn praktijk werken we aan bewustwording; wat leidt tot stress, hoe merken we dat (eerder) op en wat kunnen we doen om die spanning weer af te voeren? 
Dit kan op individuele basis, op groepsbasis en in ouder-kind-sessies. Ik maak hierbij onder andere gebruik van TRE. Dit natuurlijke ontladingsmechanisme dat iedereen tot zijn/haar beschikking heeft kun je je leven lang inzetten. Maar er is meer nodig dan alleen stress afvoeren. Want tot welke veranderingen leidt dat in ons leven? Welke (nieuwe) emoties ervaren we, welke verrijking geeft het en hoe kunnen we dit integreren in ons dagelijks leven?

Heb je vragen, wil je meer weten, overleggen wat de mogelijkheden zijn om individueel of juist in kleine groepjes te werken? Neem contact met me op, dat verplicht je tot niets!