Beroepsverenigingen

Als mens, coach en psycholoog voel ik mij verantwoordelijk voor iedereen die bij mij komt en conformeer ik mij aan de beroepsethiek van de beroepsverenigingen waarbij ik aangesloten ben. Ik zal altijd mijn kennis en kunde inzetten voor een zo optimaal mogelijk resultaat. Dat kan betekenen dat (aanvullend op mijn dienstverlening) doorverwijs naar andere vormen van zorg. Sessies van Stressontlader kunt u niet declareren bij uw zorgverzekeraar.

Als psycholoog ben ik aangesloten bij het Nederlands Instituut van Psychologen onder registratienummer 228371

Mijn yogaopleidingen heb ik gevolgd aan Saswitha Opleiding voor Yoga en Wijsbegeerte

Ik ben gecertificeerd TRE® provider en aangesloten bij TRE® Nederland